VS EKOPRAG s.r.o.
Nabízíme spolupráci a služby v oblasti kontejnerové autodopravy, odvozu a likvidaci odpadů.
Pronajměte si kontejner ještě DNES!

Ceník příjmu odpadu od firem

Stavební materiál obsahující azbest příjímáme pouze v pytlích nebo zabalený dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.
Pytle na azbest jsou k prodeji u nás na provozovně.

Příjem odpadů od firem: Teplárenská 1619, Praha 14
Kontaktujte nás: 603 455 033

CENÍK ODSTRANĚNÍ ODPADU pro období od 1. 1. 2022

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Cena do 0,5 t Cena nad 0,5 t
Směsné obaly 150 106 3 240,- Kč/t 2 290,- Kč/t
Střešní taška (bobrovka) 300,- Kč/t 300,- Kč/t
Stavební dřevo, dřevotříska, palety, trámy, odřezky z dřevovýroby, dřevotřískové desky - či jiný velkoplošný materiál na bázi dřeva 170 201, 200 138 1 150,- Kč/t 850,- Kč/t
Stavební suť tříděná 170 107 490,- Kč/t 490,- Kč/t
Pórobeton č. 170 107 800,- Kč/t 700,- Kč/t
Beton 170 101 do 50 cm 490,- Kč/t 490,- Kč/t
Zemina a kamenivo 170 504 490,- Kč/t 490,- Kč/t
Směsný stavební a demoliční odpad 170 904 (včetně polystyrenu) 3 140,- Kč/t 2 050,- Kč/t
Větve, stromky 200 201 890,- Kč/t 890,- Kč/t
Biologicky rozložitelný odpad 200 201 890,- Kč/t 890,- Kč/t
Směsný odpad 200 301 3 240,- Kč/t 2 290,- Kč/t
Objemný odpad 200 307 3 240,- Kč/t 2 290,- Kč/t
Stavební materiály obsahující azbest 170 605 N 7 000,- Kč/t 6 500,- Kč/t
Asfaltové směsi obsahující dehet 170 301 N 7 000,- Kč/t 6 500,- Kč/t