VS EKOPRAG s.r.o.
Nabízíme spolupráci a služby v oblasti kontejnerové autodopravy, odvozu a likvidaci odpadů.
Pronajměte si kontejner ještě DNES!
VS EKOPRAG s.r.o.
Nový sběrný dvůr naleznete v ulici U Plynárny v Praze Michly.
Nový sběrný dvůr Hl. m. Prahy

Politika společnosti VS-Ekoprag s.r.o.

Společnost VS-Ekoprag s.r.o. se řídí firemní politikou jakosti podle ISO 9001:2016 a politikou ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2016.


Politika jakosti - CERTIFIKÁT ISO 9001:2016

 1. Vždy pružně reagujeme na potřeby zákazníků.
 2. Ve všech svých podnikatelských aktivitách kontrolujeme vliv naší činnosti na životní prostředí.
 3. Jakost naší práce je rozhodujícím faktorem naší činnosti.
 4. Každý pracovník naší firmy je obeznámen se záměry prosazovat vysokou jakost.
 5. Trvalou pozornost věnujeme bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
 6. Soustavně se vzděláváme a zdokonalujeme.
 7. Dodržováním vysoké kultury chování a kvalitním plněním služeb zvyšujeme důvěru zákazníka. Neustále zlepšujeme systém řízení jakosti podporováním iniciativy, samostatnosti, zodpovědnosti a kvality vykonávané práce zaměstnanců.
 8. S dodavateli vytváříme a udržujeme korektní vztahy. Pravidelnou komunikací se nám daří zvyšovat kvalitu dodávaných služeb a materiálu.
 9. Průběžně zdokonalujeme kontrolní systémy řízení, dopravní techniku a ostatní technická zařízení za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.


Politika životního prostředí - CERTIFIKÁT ISO 14001:2016

 1. Řídit se požadavky systému ochrany životního prostředí dle platných zákonů.
 2. Ve své činnosti předcházet znečištění a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
 3. Trvale zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí, jak u svých zaměstnanců tak působením na zákazníky a veřejnost.
 4. Analyzovat environmentální dopady svých činností a na jejich zákaldech přijímat patřičná opatření.

Vedení společnosti VS-EKOPRAG s.r.o. přijalo v rámci  svých realizačních procesů, následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti. Integrovaná politika kvality a environmentu

V Praze dne 17. 6. 2020